همه‌ی نوشته‌های tabrizdoost

آل‌هاشم گفت ادعاهای رئیس جمهور نامتعادل آمریکا ‌علیه ایران هیچ ارزشی ندارد

آل‌هاشم گفت ادعاهای رئیس جمهور نامتعادل آمریکا ‌علیه ایران هیچ ارزشی ندارد

آل‌هاشم گفت ادعاهای رئیس جمهور نامتعادل آمریکا ‌علیه ایران هیچ ارزشی ندارد ادامه خواندن آل‌هاشم گفت ادعاهای رئیس جمهور نامتعادل آمریکا ‌علیه ایران هیچ ارزشی ندارد

گل‌ محمدی گفت اختلافم با آجورلو را تکذیب نمی‌ کنم

گل‌ محمدی گفت اختلافم با آجورلو را تکذیب نمی‌ کنم

گل‌ محمدی گفت اختلافم با آجورلو را تکذیب نمی‌ کنم ادامه خواندن گل‌ محمدی گفت اختلافم با آجورلو را تکذیب نمی‌ کنم

بی‌ اعتنایی رسانه‌ ملی به فرصت بین‌ المللی تبریز 2018

بی‌ اعتنایی رسانه‌ ملی به فرصت بین‌ المللی تبریز 2018

بی‌ اعتنایی رسانه‌ ملی به فرصت بین‌ المللی تبریز 2018 ادامه خواندن بی‌ اعتنایی رسانه‌ ملی به فرصت بین‌ المللی تبریز 2018